เราสามารถร่วมทำโปรเจ็คทางด้าน Embedded System ร่วมกับทีมงานของคุณได้ เพื่อเสริมเป้าหมายของโปรเจ็คนั้น สำเร็จลุล่วงไปได้รวดเร็วมากขึ้น อีกทั้งสามารถช่วยเสริมทักษะด้านนั้นๆให้กับทีมงานหรือคนในองค์กรณ์ของคุณได้ ในลักษณะ part time หรือ เป็นโปรเจค ได้ตามความต้องการของคุณ

ble2ble1ble5ble4ble3ble6ble8ble7ble9

Website: https://tesracademy.wordpress.com
Facebook : http://www.facebook.com/ThaiEmbedded
Youtube Channel : http://www.youtube.com/tesrchannel
Email : ceo.anoney.potter@gmail.com
line id : @ion1900z
Tel. 090-465-6519