เรารับทำงานงานต้นแบบ Prototype ทางด้าน Embedded System ไม่ว่าจะเป็น เขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมหรือพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆ ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์(PCB) หรือ โปรเจ็คที่เกี่ยวกับด้าน Internet of Things(IoT) หรือทำเฉพาะส่วน เพื่อความสามารถต่างๆของชิ้นงานของคุณ เรารับทำทั้งโปรเจคทั่วไปตามบ้านเรื่อน จนไปถึงในโรงงานอุตสาหกรรม สามารถดูผลงานตัวอย่างในรูปแบบ VDO ได้ที่ YouTube

plcplc3plc2roboticsrobotics3robotics2prototypesmart-recyclesmart-recycle2bicyclebicycle2pcb

Website: https://tesracademy.wordpress.com
Facebook : http://www.facebook.com/ThaiEmbedded
Youtube Channel : http://www.youtube.com/tesrchannel
Email : ceo.anoney.potter@gmail.com
line id : @ion1900z
Tel. 090-465-6519